A www.heto.hu nem vállal felelősséget semmilyen kárért, különösen nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, avagy közvetett, járulékos, illetve másodlagos károkért, amelyek a felhasználó oldalain, illetve profilján található információkból fakadnak, vagy egyéb esetleges adatvesztés miatti károkért, függetlenül attól, hogy az ilyen károk, szerződésből, polgári peres vagy nem peres eljárásból származnak, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

A www.heto.hu oldal üzemeltetője, illetve szolgáltatója (Sportinvázió Club Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-340911) fenntartja a jogot az oldal szabályzatának, feltételeinek egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül.

A www.heto.hu magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldal szolgáltatással kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatvédelmi tájékoztató

A www.heto.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv)

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1) A www.heto.hu-n használt felhasználói név lefoglalása regisztráció útján lehetséges. Regisztrációkor meg kell adni a felhasználói nevet és jelszót, az e-mail címet, és további lehetséges opciók közül lehet választani (valódi nevet, születési dátumot, nemet, lakhely, egyéb statisztikai adatok) , amelyek láthatóságáról az (érintett dönt). Fentieken felül lehetőség van profil kép, video feltöltésére és albumok létrehozására is. A megadott e-mail címre alkalmanként a szolgáltató a www.heto.hu-val, és a felhasználóval kapcsolatos technikai és személyes automatikus (értesítő) jellegű üzeneteket küld. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer biztonságos, folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

2) A www.heto.hu portál a felhasználói számítógépének egyes adatait köztük IP címét is a felhasználó látogatása során statisztika és adminisztráció (biztonság) céljából rögzíti. A www.heto.hu ezeket az adatokat kizárólag statisztikai, és adminisztrációs célokra használja, amelyekhez kizárólag csak az oldal üzemeltetői férnek hozzá. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon cookie elhelyezéséről. A felhasználó a böngészőjében a cookie-k tárolását bármikor letilthatja.

3) A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, és a felhasználó hozzájárulását igényli.

4) A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele az oldal különböző szolgáltatásain keresztül lehetséges. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül.

5) A regisztrált adatokhoz az oldal üzemeltetői, rendszergazdái, a portál ügyfélszolgálata, illetve publikus adatokhoz a többi felhasználó, illetve a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez természetesen nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

6) A regisztráció során a felhasználó jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul a www.heto.hu portál által történő személyes adatai kezeléséhez.

7) Az adatok megőrzésére és védelmére minden rendelkezésünkre álló eszközt és alkalmazást a legjobb tudásunk szerint alkalmazzuk, azonban ennek ellenére fennáll a lehetősége, hogy az adatokhoz jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (különböző támadások esetén).

8) A felhasználóra vonatkozó jogok és kötelességek -> Lásd Felhasználási feltételek

9) A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a sportinvazio@gmail.com címen kell kérvényeznie. A szolgáltató az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok már nem állíthatóak helyre, csupán a felhasználó azonosítójának lefoglalt neve marad meg az adatbázisban.

A weboldal üzemeltetője és szolgáltatója minden jogot fenntart az oldal szabályos működésére.

Felhasználási feltételek

Fogalmak:

1. Felhasználó:

Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a weboldalt igénybe veszi.

Regisztráció során a felhasználó elfogadja és eleget tesz a jelen felhasználási feltételeknek

2. Regisztráció:

A www.heto.hu alatt elérhető keretrendszer, ill. rendszer, és a rendszer által nyújtott funkciók használatba vétele az oldal által támogatott regisztráció vagy egyék közösségi oldalak által közzétett bejelentkezési API használatával.

3. Szolgáltatás:

A www.heto.hu alatt elérhető keretrendszer, illetve rendszer és a rendszer által nyújtott funkciók.

I. Általános felhasználási feltételek:

1. A www.heto.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül és vagy egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szabályzat és felhasználási feltételek módosítása után elfogadja azokat.

2. Általános kötelezettségek:

A jelszava titokban való tartásáért és "erősségéért" Ön felel

Az Ön által megadott adatoknak/információknak időszerűeknek, teljesnek és valóságnak megfelelőnek kell lenniük

Az azonosítójával történő jogosulatlan használata esetén, azonnal értesítenie kell az üzemeltetőt

Hozzájárul ahhoz, hogy a www.heto.hu korlátozott információt tesz közzé magáról, azonban Ön ezen információk és vagy adatok megjelenítését korlátozottan képes beállítani

A www.heto.hu fenntartja a jogot, hogy minden további értesítés nélkül inaktiválja, törölje az Ön fiókját jogsértés illetve az alább leírt feltételek megsértése esetén, és ha Ön félrevezetőnek vagy reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csakis kizárólag természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A www.heto.hu a nem természetes magánszemélyek és vagy csoportok, cégek által lefoglalt fiókokat értesítés nélkül inaktiválja.

A www.heto.hu nem vállal felelősséget ezen kötelezettségek nem teljesítésével okozott hiányért, vagy kárért.

Amennyiben az Ön által megadott adatok félrevezetőnek minősíthetőek, a www.heto.hu fenntartja a jogot, hogy a személyi azonosításához alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze hitelességét, a félrevezető és megtévesztő felhasználók elkerülése érdekében.

A www.heto.hu fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

3. Regisztrációs szabályzat:

Az oldalra való regisztrációval/és vagy az oldal használatba vétele egyéb alkalmazás által (facebook, mobil, google) beleegyezik abba, hogy az oldal által nyújtotta szolgáltatásokat nem használja fel személyiségi, és egyéb jogok megsértésére.

4. Felelősség

4.1. Az oldalra való regisztrációval Ön kijelenti, hogy az oldal által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az Ön által közzétett adatokért és vagy információkért teljes mértékben felelősséget vállal.

4.2. Az oldalra való regisztrációval Ön elfogadja, hogy az oldal üzemeltetői, és adminisztrátorai, és vagy moderátorai, a magyar törvényeknek való megfelelés érdekében, egyéni elbírálás alapján, bármikor inaktiválhatja az Ön fiókját, illetve az Ön által közzétett bármilyen/bárminemű adatot, és vagy információt törölheti.

4.3. A www.heto.hu nem ellenőrzi a felhasználók által publikált adatokat és információkat. A www.heto.hu mint közvetítő szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által továbbított és közétett információkért / adatokért.

4.4.A regisztráció és szolgáltatás igénybevételének alsó korhatára 13 év.

II. Szolgáltatások használatára vonatkozó felhasználási feltételek:

Az oldalon tiltottak a következő tevékenységek:

Más és vagy saját oldalak reklámozása, kivételt képeznek a híres oldalak (youtube, google, hasonlóak megengedettek) (Azonnali kitiltás)

Politizálás (Azonnali kitiltás)

Kötekedés, Provokálás (Azonnali Kitiltás)

Trágár beszéd ( Azonnali Kitiltás )

Erotikus tartalom megosztása (Azonnali kitiltás)

Fajbeli megkülönböztetés, illetve elitélés (Azonnali kitiltás)

Felbújtás, mások megtévesztése, becsületsértés (Azonnali kitiltás)

Adminisztrátorral/Operátorral való kötekedés (Azonnali kitiltás)

Kiabálás (Folyamatos nagybetűk használata) (Azonnali kitiltás)

Egymás után több soron keresztül ugyanannak az üzenetnek a beírása, más néven floodolás (Némítás)

Hosszabb, több soros szövegek sorozatos bemásolása (Némítás / Azonnali kitiltás)

Privát beszélgetések bemásolása a közösbe (Némítás / Azonnali kitiltás)

Moderátori döntés számonkérése, moderátor (direkt/indirekt) provokálása (Némítás / Azonnali kitiltás)

Telefonszám, IP cím, e-mail cím, illegális FTP szerver, konkurens chat szolgáltatás közzététele (Azonnali kitiltás)

A chatet kizárólag közvetlen felhasználó-szerver kapcsolattal lehet igénybe venni, abba a felhasználó más számítógépet nem iktathat

Káromkodás, csúnya szavak használata, alapvető beszélgetési normák be nem tartása (Némítás / Azonnali kitiltás)

Tilos más személyek, csoportok alázása;

Tilos másról valótlant állítani, rágalmazni, a becsületét, jó hírnevét rontani;

Minden egyéb olyan szöveg tiltott mind a chaten, ami jogszabályt sért, vagy arra utal, illetve a szobalakók többségének ízlését durván sérti

Minden szoba egy adott csoport tagjait célozza meg, így a megfelelő szobában az adott csoport tagjai védelmet élveznek;

Amennyiben egy felhasználó a moderátorokat, adminisztrátorokat, vagy az üzemeltetőt szidalmazza fórumokon vagy chaten, az ellen azonnal figyelmeztetés nélkül felléphetnek a moderátorok

A renitens, többszörösen szabályszegő felhasználókkal szemben az operátorok figyelmeztetés nélkül is eljárhatnak.

A chaten tilos az idegen, a közösség számára nem érthető, idegen nyelv használata közösben és a szobákban, mivel az szabálytalanságra és visszaélésekre adhat lehetőséget. Kivétel ez alól a külföld, roma, szomszéd országok szoba, ahol engedett az idegen nyelv használata a közösben és szobákban, mert ezt a moderátorok ellenőrzik. (Némítás / Azonnali kitiltás)

A chatelő fenyegetése és vagy lejáratása akár privátban (jelezze egy adminisztrátornak/pontos szöveg + UTC/GMT +1 tz), akár publikusban azonnali kitiltással jár

Kultúrálatlan viselkedés (azonnali kitiltás)

Videochat

A videóchatet kizárólag regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Javasoljuk, hogy körültekintően, és elsősorban akkor használd a videóchatet, ha a beszélgetőtársat ismered. A videóchat tartalmát az adminisztrátorok és üzemeltetők mellett azok a Felhasználók látják, akik számára ezt engedélyezed. Az adminisztrátorok és az oldal üzemeltetői a kiskorúak védelme és jogos érdekeik biztosítása érdekében külön felhatalmazás nélkül is jogosultak a videóchat tartalmába betekinteni.

Fogalmak a chaten:

Adminisztrátor: Az oldal általános felhasználási szabályzatába ütköző tevékenységek ellenőrzését végzi

Moderátor: A virtuális társalgókban lévő általános rend fenntartásáért felelős Továbbá:

Az oldalon megosztott és publikált adatokért (képek, audió, videó), információkért az üzemeltető nem vállal felelősséget, ezért a lehetséges jogi következmények Önre hárulnak.

A szabályzat és vagy jelen feltételek megszegése, egyúttal a felhasználói fiókjának ideiglenes, és vagy teljes inaktiválását jelenti.

Az oldal regisztrációs szabályzatának elfogadásával, egyben elfogadja az oldal adatvédelmi szabályzatát is!

A www.heto.hu használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózzuk webes tevékenységeit.

A naplókat csak statisztikai célokra használjuk fel, és csak mi (üzemeltetők) és szükség esetén a hatóság fér hozzájuk.

A www.heto.hu rendszerbe történő regisztráláskor megadott email címét a szolgáltatás többi felhasználója számára nem jelenítjük meg, azt csak kizárólag az oldal üzemeltetői látják.

Személyes adatait harmadik félnek nem adjuk át, kizárólag harmadik fél hirdetési ajánlatát tartalmazó emailt (spam) nem küldünk előzetes hozzájárulása nélkül.

A regisztrációval kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a www.heto.hu oldal üzemeltetői az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezelhetik.

Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

A www.heto.hu a felkerülő tartalmakat kifejezetten nem ellenőrzi, felettük törvényességi felügyeletet nem gyakorol, sem szerzői és szomszédos jogi, sem személyiségi jogi, sem egyéb tartalmi szempontból. Ugyanekkor vállalja, hogy amennyiben bármilyen tartalmával kapcsolatban harmadik személy hitelt érdemlően igazolja, hogy az számára jogsérelmet okoz, úgy legfeljebb 72, órán belül a tartalmat a felületeiről eltávolítja. A videók környezetében hirdetések, termékmegjelenítések lehetnek láthatók. Ezek tartalmáért a www.heto.hu minden felelősséget kizár.

Az oldalon csak jogtiszta multimédiás tartalmat oszthat meg!

Tartalom megosztása esetén elfogadja, hogy a tartalomból származó bármilyen lehetséges jogi következmény Önre hárul.

III. Általános kötelezettségek:

Tartalom megosztása

Tartalom megosztásánál lehetősége van a megosztott tartalom láthatóságának beállítására.

Továbbá:

Felhasználói fiókja törlése esetén, a fiókjához tartozó tartalmat Önnek kell törölnie, mielőtt inaktiválná fiókját. Az ebből származó későbbi károkért a www.heto.hu nem vállal felelősséget.

A www.heto.hu nem vállal felelősséget semmilyen kárért, különösen közvetlen avagy közvetett, járulékos illetve másodlagos károkért, amelyek az Ön oldalain, illetve az Ön által közzétett található információkból/adatokból fakadnak, vagy egyéb esetleges adatvesztés miatti károkért, függetlenül attól, hogy az ilyen károk, szerződésből, polgári peres vagy nem peres eljárásból származnak, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Az oldalra való regisztrálással kijelenti, hogy az Ön által közétett tartalomból fakadó esetleges bárminemű károkért Ön a felelős

A www.heeto.hu nem vállal felelősséget a felhasználók által megadott adatok hitelességéért

Biztonság

Mindent megteszünk, hogy a www.heeto.hu a lehető legbiztonságos legyen, azonban ezt nem tudjuk teljes mértékben garantálni.

Azonban, hogy még biztonságosabbá váljék a www.heto.hu, az oldalra való regisztrálással az alábbi kötelezettségeknek eleget kell tennie:

Nem küldhet kereskedelmi célú/jellegű adatot/levelet a www.heto.hu-n

Nem gyűjthet a felhasználókról tartalmat vagy információt

Nem folytathat jogellenes marketinget a weboldalon.

Nem tölthet fel vírusokat, vagy más rosszindulatú kódokat

Nem tehet közzé másokat sértő tartalmat

Nem tehet közzé gyűlölködő, fenyegető, vagy pornográf, uszító, erőszakot tartalmazó adatot

Nem használhatja a www.heto.hu bárminemű jogellenes, megtévesztő tevékenységre

Nem folytathat a www.heto.hu helyes működése ellen irányuló tevékenységet (pl. DoS, különböző támadások)

Chat

A chaten lehetősége van az Ön által streamelt adat (kamerakép, hanganyag) privát módban való közzétételére, így a www.heto.hu nem vállal semminemű felelősséget az ebből fakadó későbbi károkért

A chaten lehetősége van a felhasználók letiltására/némítására

A chaten közzétett információ más felhasználó által való közzététele esetén, a weboldal semminemű felelősséget nem vállal

A szabályzat és a felhasználási feltételek el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése nem mentesíti annak betartása alól.

Ügyfélszolgálat

  • E-mail: sportinvazio@gmail.com
  • Cégnév: Sportinvázió Club Kft.
  • Adószám:26717397-2-42
  • Telefonszám: 06-70-342-2061